RubyGems Navigation menu

mongo 1.8.1.rc0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.18.1 - August 02, 2022 (1.1 MB)
  2. 2.18.0 - July 19, 2022 (1.1 MB)
  3. 2.18.0.beta1 - June 08, 2022 (1.0 MB)
  4. 2.17.3 - August 02, 2022 (977.0 KB)
  5. 2.17.2 - July 19, 2022 (976.5 KB)
  6. 1.8.1.rc0 - December 19, 2012 (125.0 KB) 已废弃
显示所有 (195 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Tyler Brock, Gary Murakami, Emily Stolfo, Brandon Black

SHA 256 checksum:

5bce9cae8b33a0129880377c8aa9659657480088812142fb539b881c3166aa29

下载总次数 50,684,941

这个版本 93

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: