RubyGems Navigation menu

mongodb-mongo 0.14

A Ruby driver for the 10gen Mongo DB. For more information about Mongo, see http://www.mongodb.org.

版本列表:

  1. 0.14.1 - August 11, 2014 (59.0 KB)
  2. 0.14 - August 11, 2014 (58.5 KB)
  3. 0.13 - August 11, 2014 (58.0 KB)
  4. 0.12 - August 11, 2014 (57.0 KB)
  5. 0.11.1 - August 11, 2014 (55.0 KB)
显示所有 (41 个版本)

作者:

  • Jim Menard, Mike Dirolf

SHA 256 checksum:

c9ac3e2af88d954181b9842dc6b240599599f16dc3b2dc791bfb55f6b07974b8

下载总次数 48,833

这个版本 1,207

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: