RubyGems Navigation menu

net-scp 1.0.0

A pure Ruby implementation of the SCP client protocol

版本列表:

 1. 3.0.0 - April 26, 2020 (31.0 KB)
 2. 3.0.0.rc1 - February 03, 2020 (31.0 KB)
 3. 2.0.0 - March 20, 2019 (31.0 KB)
 4. 2.0.0.rc1 - March 01, 2019 (31.0 KB)
 5. 1.2.2.rc2 - June 14, 2018 (31.0 KB)
 6. 1.0.0 - July 25, 2009 (25.0 KB)
显示所有 (18 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • net-ssh >= 1.99.1
 • 所有者:

  作者:

  • Jamis Buck

  SHA 256 checksum:

  1158bb780a7840707b61ba063fbb8ff66a8f240588fe68b47925549b5e844165

  下载总次数 124,575,303

  这个版本 14,876

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: