RubyGems Navigation menu

o 2.0.4

from version 2.0.4, it renamed to optimism, new home page is github.com/GutenYe/optimism

版本列表:

  1. 2.0.4 - July 28, 2011 (11.5 KB)
  2. 2.0.3 - July 27, 2011 (11.5 KB)
  3. 2.0.2 - July 26, 2011 (11.0 KB)
  4. 2.0.1 - July 22, 2011 (11.5 KB)
  5. 2.0.0 - July 12, 2011 (11.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

作者:

  • Guten

SHA 256 checksum:

b2cfd93e51e0c1b3629604cd2daffd587a49b5afcec6b8e6b0fba79854e33a07

下载总次数 20,618

这个版本 3,346

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: