RubyGems Navigation menu

omg_validator 1.0.0

A bunch of Rails validators to extend ActiveModel

版本列表:

  1. 1.0.0 - September 23, 2012 (3.8 MB)
  2. 0.0.8 - April 23, 2012 (1.3 MB)
  3. 0.0.7 - April 05, 2012 (1.3 MB)
  4. 0.0.6.2 - March 30, 2012 (654.0 KB)
  5. 0.0.6.1 - March 30, 2012 (328.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Nickolas Kenyeres, Michael Mottola

SHA 256 checksum:

4918cd2e892876597bfc3bd77e0293054e5839d628a9d3bc785d70799c87be56

下载总次数 18,086

这个版本 4,021

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: