RubyGems Navigation menu

opn 1.0.56

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.57 - August 15, 2021 (8.5 KB)
  2. 1.0.56 - June 07, 2021 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (58 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

44f250aaf02fe45d6a090d52ffad64ff6027751970bd55a09bb4db6af6109d14

下载总次数 42,584

这个版本 555

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.19

相关链接: