RubyGems Navigation menu

order_cloud 1.0.56

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.57 - June 22, 2017 (263.0 KB)
  2. 1.0.56 - June 20, 2017 (4.5 KB) 已废弃
  3. 1.0.45.pre.staging - May 01, 2017 (4.5 KB)
  4. 1.0.44.pre.staging - April 06, 2017 (4.5 KB)
  5. 1.0.43 - April 06, 2017 (4.5 KB)
  6. 0.0.6 - September 28, 2016 (118.0 KB)
显示所有 (11 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • OrderCloud

SHA 256 checksum:

0c66d37261e582b3517d8206985c584699e4084c7269fe1506576ed3d8b65242

下载总次数 6,232

这个版本 136

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: