RubyGems Navigation menu

origen_ahb 0.2.3

Protocol layer for AHB protocol (AMBA AHB-lite)

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.3 - March 05, 2017 (11.0 KB)
  2. 0.2.2 - October 21, 2016 (10.5 KB)
  3. 0.2.1 - September 09, 2016 (10.5 KB)
  4. 0.2.0 - September 09, 2016 (10.5 KB)
  5. 0.2.0.pre10 - September 09, 2016 (10.5 KB)
显示所有 (12 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

origen ~> 0.7

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Chris P Nappi

SHA 256 checksum:

0bc73005a6424b17bb9df89e241e5755855c149139dff7eac465435d9bc4c92c

下载总次数 20,094

这个版本 2,259

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本: >= 1.8.11

相关链接: