RubyGems Navigation menu

packnga 1.0.1

Packnga is a library to translate to many languages by YARD.

版本列表:

 1. 1.0.4 - December 07, 2016 (29.5 KB)
 2. 1.0.3 - November 14, 2016 (29.0 KB)
 3. 1.0.2 - January 22, 2016 (29.0 KB)
 4. 1.0.1 - October 19, 2014 (29.0 KB)
 5. 1.0.0 - July 13, 2014 (29.0 KB)
显示所有 (15 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

 • gettext >= 3.1.3
 • rake >= 0
 • yard >= 0.8.6.1
 • Development 依赖关系 (5):

  所有者:

  作者:

  • Haruka Yoshihara, Kouhei Sutou

  SHA 256 checksum:

  92d9c500ce3478c263cd5e03cfb25db335cb4e18894a54c77525ee4937f4e1c4

  下载总次数 263,788

  这个版本 42,132

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  LGPLv2

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: