RubyGems Navigation menu

phashion 1.2.0

Simple wrapper around the pHash library

版本列表:

  1. 1.2.0 - November 07, 2016 (3.4 MB)
  2. 1.1.1 - April 14, 2014 (3.4 MB)
  3. 1.1.0 - March 19, 2014 (3.4 MB)
  4. 1.0.6 - June 01, 2013 (2.1 MB)
  5. 1.0.5 - August 27, 2012 (1.9 MB)
显示所有 (11 个版本)

Development 依赖关系 (3):

所有者:

作者:

  • Mike Perham

SHA 256 checksum:

cb80c44b020fe53e98903acf47ba0e1c81cb70216b2b8583c073dd1930ad0069

下载总次数 747,316

这个版本 521,879

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: