RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.126

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.126 - April 05, 2018 (17.0 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

569ccf5fe4da4bdb893818c3fa40a765dc2a11ac01d96a8110d99155416cdd21

下载总次数 61,908

这个版本 208

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: