RubyGems Navigation menu

program_information 1.0.14

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.2.3 - August 27, 2022 (20.5 KB)
  2. 1.0.14 - October 29, 2014 (10.5 KB) 已废弃
显示所有 (150 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

4cb7be7277b57cde23fe76cde0423d9173192fbe40e78725bea979902e2b851b

下载总次数 61,908

这个版本 843

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: