RubyGems Navigation menu

pry 0.9.6.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.0.pre1 - March 09, 2013 i386-mswin32 (195.5 KB)
  2. 1.0.0.pre1 - March 09, 2013 i386-mingw32 (195.5 KB)
  3. 0.12.2 - November 12, 2018 java (152.5 KB)
  4. 0.12.2 - November 12, 2018 (152.5 KB)
  5. 0.12.1 - November 12, 2018 (151.0 KB)
  6. 0.9.6.1 - September 27, 2011 (82.5 KB) 已废弃
显示所有 (478 个版本)

所有者:

作者:

  • John Mair (banisterfiend)

SHA 256 checksum:

a159bc89b1056b60bd443b6e8dff17cab0e519fcbeebfcf88dad312628a528b5

下载总次数 111,043,976

这个版本 335

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: