RubyGems Navigation menu

pry 0.9.6.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.0.pre1 - March 09, 2013 i386-mswin32 (195.5 KB)
  2. 1.0.0.pre1 - March 09, 2013 i386-mingw32 (195.5 KB)
  3. 0.11.3 - November 14, 2017 (148.0 KB)
  4. 0.11.3 - November 14, 2017 java (148.0 KB)
  5. 0.11.2 - October 18, 2017 (146.5 KB)
  6. 0.9.6.1 - September 27, 2011 (82.5 KB) 已废弃
显示所有 (472 个版本)

作者:

  • John Mair (banisterfiend)

所有者:

890f7065d081f3a735362b6a1ca74b9246d1ebbb28ce0f4a8f2c77b6d3d95829Ab7e9b99372e6a833721735df9265400

SHA 256 checksum:

a159bc89b1056b60bd443b6e8dff17cab0e519fcbeebfcf88dad312628a528b5

Required Ruby Version: None

相关链接: