RubyGems Navigation menu

puppet 4.7.1-x86-mingw32

Puppet, an automated configuration management tool

版本列表:

  1. 6.10.1 - October 15, 2019 (2.7 MB)
  2. 6.10.1 - October 15, 2019 x86-mingw32 (2.7 MB)
  3. 6.10.1 - October 15, 2019 x64-mingw32 (2.7 MB)
  4. 6.10.1 - October 15, 2019 universal-darwin (2.7 MB)
  5. 6.10.0 - October 01, 2019 (2.7 MB)
  6. 4.7.1 - January 17, 2017 x86-mingw32 (2.7 MB)
显示所有 (535 个版本)

所有者:

作者:

  • Puppet Labs

SHA 256 checksum:

5496b5a5ad9d174904b7534884cb7cd7b88dfe3213bdae51882760534f19e53a

下载总次数 15,582,594

这个版本 466

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: