RubyGems Navigation menu

pygments.rb 1.2.0

pygments.rb exposes the pygments syntax highlighter to Ruby

版本列表:

  1. 1.2.1 - December 07, 2017 (1.1 MB)
  2. 1.2.0 - September 13, 2017 (1.1 MB)
  3. 1.1.2 - April 03, 2017 (1.1 MB)
  4. 1.1.1 - December 28, 2016 (1.1 MB)
  5. 1.1.0 - December 24, 2016 (1.1 MB)
显示所有 (40 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Aman Gupta, Ted Nyman

SHA 256 checksum:

8aa9f8c1254e340230413c0d9ed52efa6cd706adfc60e876a15d2e7a1d73080b

下载总次数 3,877,254

这个版本 55,740

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: