RubyGems Navigation menu

qaol 1.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - January 25, 2013 (4.5 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

作者:

  • Tobias Heitland

所有者:

480fe0487b6fdce88cfb1cebca351a48

SHA 256 checksum:

2d30dbd71dc89ed1d7c2a102c428cf525a3b49e5663200718af52585b7fa271f

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: