RubyGems Navigation menu

qcmd 0.1.3

A simple interactive QLab 3 command line controller

版本列表:

  1. 0.2.0 - June 30, 2014 (39.0 KB)
  2. 0.1.16 - August 06, 2013 (38.0 KB)
  3. 0.1.16.pre2 - June 20, 2013 (35.5 KB)
  4. 0.1.16.pre - June 05, 2013 (34.5 KB)
  5. 0.1.15 - June 03, 2013 (33.5 KB)
  6. 0.1.3 - November 17, 2012 (16.0 KB)
显示所有 (22 个版本)

Runtime 依赖关系 (5):

Development 依赖关系 (4):

所有者:

作者:

  • Adam Bachman

SHA 256 checksum:

1d7a2a1cb39e435cb1e027594cff23d6f1b03db55b6902c47a983a3162925038

下载总次数 30,702

这个版本 1,678

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: