RubyGems Navigation menu

qiniu-rs 2.0.5

Qiniu Resource (Cloud) Storage SDK for Ruby. See: http://docs.qiniutek.com/v2/sdk/ruby/

版本列表:

  1. 3.4.10 - June 20, 2014 (44.0 KB)
  2. 3.4.7 - March 13, 2014 (44.0 KB)
  3. 3.4.6 - September 27, 2013 (43.5 KB)
  4. 3.4.5 - July 25, 2013 (43.5 KB)
  5. 3.4.4 - July 23, 2013 (43.5 KB)
  6. 2.0.5 - June 29, 2012 (26.5 KB)
显示所有 (34 个版本)

所有者:

作者:

  • why404

SHA 256 checksum:

8efcf411ea955c1f2bf083d9e0f8a5642eca29ac039969d06e14edc18c1e04e6

下载总次数 58,128

这个版本 1,722

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: