RubyGems Navigation menu

qiniu 6.7.0

Qiniu Resource (Cloud) Storage SDK for Ruby. See: http://developer.qiniu.com/docs/v6/sdk/ruby-sdk.html

版本列表:

 1. 6.9.0 - November 16, 2017 (30.0 KB)
 2. 6.8.1 - August 29, 2016 (55.0 KB)
 3. 6.8.0 - June 27, 2016 (54.5 KB)
 4. 6.7.0 - May 19, 2016 (52.5 KB)
 5. 6.6.0 - April 26, 2016 (51.0 KB)
显示所有 (16 个版本)

Runtime 依赖关系 (4):

 • json ~> 1.8
 • mime-types >= 2.4.0
 • rest-client ~> 1.8.0
 • ruby-hmac ~> 0.4
 • Development 依赖关系 (3):

 • fakeweb ~> 1.3
 • rake >= 0.9
 • rspec >= 2.11
 • 所有者:

  作者:

  • why404, BluntBlade

  SHA 256 checksum:

  c7500a85cdab2cc1abd62956362d42dde9564d7ac2cb5a171095d6fd2d3eab7f

  下载总次数 183,778

  这个版本 1,782

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: