RubyGems Navigation menu

query_reviewer 0.2.2

Runs explain before each select query and displays results in an overlayed div

版本列表:

  1. 0.2.2 - September 16, 2013 (19.5 KB)
  2. 0.2.1 - September 16, 2013 (20.5 KB)
  3. 0.2.0 - September 16, 2013 (20.5 KB)
  4. 0.1.8 - February 08, 2013 (19.0 KB)
  5. 0.1.7 - February 06, 2013 (19.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • dsboulder, nesquena

SHA 256 checksum:

22081669e346ddc8382df592260c6cd6676746652bcdb7b69a66868a9fc469a3

下载总次数 1,004,884

这个版本 223,151

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

相关链接: