RubyGems Navigation menu

rbczmq 1.7.9

Ruby extension for ZeroMQ (ZMQ) using CZMQ - High-level C Binding for ØMQ (http://czmq.zeromq.org)

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.7.9 - July 03, 2015 (1.5 MB)
  2. 1.7.8 - December 24, 2014 (1.5 MB)
  3. 1.7.7 - August 29, 2014 (1.5 MB)
  4. 1.7.6 - June 05, 2014 (1.5 MB)
  5. 1.7.5 - January 17, 2014 (1.5 MB)
显示所有版本 (共 30 个)

Development 依赖 (2):

minitest ~> 5.5.0
rake-compiler ~> 0.8.0

业主:

作者:

  • Lourens Naudé, James Tucker, Matt Connolly

SHA 256 校验和:

dd8172a14df9fef212be7c7c60353561c2042e54ac78a37ed5c12c2b2a2119af

下载总量 174,443

这个版本 90,770

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: