RubyGems Navigation menu

rdf-rdfa 1.1.4

RDF::RDFa is an RDFa reader/writer for Ruby using the RDF.rb library suite.

版本列表:

  1. 3.1.0 - December 16, 2019 (46.5 KB)
  2. 3.0.1 - February 11, 2018 (46.5 KB)
  3. 3.0.0 - February 10, 2018 (46.5 KB)
  4. 2.2.4 - December 14, 2017 (46.5 KB)
  5. 2.2.3 - July 25, 2017 (46.5 KB)
  6. 1.1.4 - September 16, 2014 (55.0 KB)
显示所有 (65 个版本)

所有者:

作者:

  • Gregg, Kellogg

SHA 256 checksum:

514fa653ad2bb59db4217bb282bcbad6e511d71553f73be6c2e7f2e21405eafa

下载总次数 416,080

这个版本 2,648

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Public Domain

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.3

相关链接: