RubyGems Navigation menu

rmagick 2.5.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.1.0.rc2 - September 17, 2019 (1.9 MB)
  2. 4.1.0.rc1 - September 12, 2019 (1.9 MB)
  3. 4.0.0 - July 11, 2019 (1.9 MB)
  4. 3.2.0 - June 16, 2019 (1.9 MB)
  5. 3.1.0 - April 15, 2019 (1.5 MB)
  6. 2.5.0 - July 25, 2009 (1005.5 KB)
显示所有 (79 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 checksum:

62bd5e7beddef88bd06679f97bbe9790e3b81cc33cbd27ae0b30751862745d6c

下载总次数 16,877,317

这个版本 3,463

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: