RubyGems Navigation menu

rmagick 2.9.1

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 4.1.0.rc2 - September 17, 2019 (1.9 MB)
  2. 4.1.0.rc1 - September 12, 2019 (1.9 MB)
  3. 4.0.0 - July 11, 2019 (1.9 MB)
  4. 3.2.0 - June 16, 2019 (1.9 MB)
  5. 3.1.0 - April 15, 2019 (1.5 MB)
  6. 2.9.1 - July 25, 2009 (1.2 MB)
显示所有 (79 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Hunter

SHA 256 checksum:

ce265c8808d36e613cee6f34ac68ce8682a2171429cedcb2aebfd15b4fe634f8

下载总次数 16,829,590

这个版本 72,187

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: