RubyGems Navigation menu

rqr 0.1.1

A ruby library to create qrcode. Output: PS, JPEG, PNG, EPS, TIFF.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.2 - August 15, 2008* x86-mswin32 (197.0 KB)
  2. 0.2.2 - August 15, 2008* (58.0 KB)
  3. 0.2.1 - August 14, 2008* (58.0 KB)
  4. 0.2.1 - August 14, 2008* x86-mswin32 (196.5 KB)
  5. 0.2.0 - August 12, 2008* (57.5 KB)
  6. 0.1.1 - May 25, 2008* (58.0 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

作者:

  • Ryota Maruko

SHA 256 checksum:

ede09388ca973a528af3fab07faaca8e62249024a7f5c2a783ec0d82e23d9a0b

下载总次数 37,087

这个版本 3,144

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: