RubyGems Navigation menu

rqr 0.2.0

A ruby library to create qrcode. Output: PS, JPEG, PNG, EPS, TIFF.

版本列表:

  1. 0.2.2 - July 25, 2009 x86-mswin32 (197.0 KB)
  2. 0.2.2 - July 25, 2009 (58.0 KB)
  3. 0.2.1 - July 25, 2009 (58.0 KB)
  4. 0.2.1 - July 25, 2009 x86-mswin32 (196.5 KB)
  5. 0.2.0 - July 25, 2009 (57.5 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

作者:

  • Ryota Maruko

SHA 256 checksum:

41d3853ff7564835efafc05c547e22244d5217fcb9b0f77e48a10cd7c49acf24

下载总次数 32,574

这个版本 2,883

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: