RubyGems Navigation menu

rsvg2 3.4.4

Ruby/RSVG2 is a Ruby binding of librsvg-2.x.

版本列表:

  1. 3.4.6 - July 16, 2021 (29.0 KB)
  2. 3.4.5 - July 07, 2021 (29.0 KB)
  3. 3.4.4 - April 22, 2021 (29.0 KB)
  4. 3.4.3 - May 10, 2020 (29.5 KB)
  5. 3.4.2 - May 02, 2020 (29.5 KB)
显示所有 (188 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

Pushed by:

作者:

  • The Ruby-GNOME Project Team

SHA 256 checksum:

0b91c60c288a8620a4d814acdb074daea2a92d9cbd2246406b060e716e4c4949

下载总次数 422,425

这个版本 1,469

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL-2.1+

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: