RubyGems Navigation menu

ruby-informix 0.5.1

Ruby extension for connecting to IBM Informix Dynamic Server, written in ESQL/C.

版本列表:

  1. 0.8.3 - April 26, 2017 (58.5 KB)
  2. 0.8.2 - April 26, 2017 (58.5 KB)
  3. 0.8.0 - April 18, 2012 (57.5 KB)
  4. 0.7.3 - February 02, 2010 (57.5 KB)
  5. 0.7.2 - July 25, 2009 (57.5 KB)
  6. 0.5.1 - July 25, 2009 (44.5 KB)
显示所有 (16 个版本)

所有者:

作者:

  • Gerardo Santana Gomez Garrido

SHA 256 checksum:

a40e3efb5c4cc88bccfe7646535b6765d94d834ef455618a0bca6d992488713d

下载总次数 36,477

这个版本 2,200

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: