RubyGems Navigation menu

rubysl-abbrev 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.4 - November 13, 2013 (8.0 KB)
  2. 2.0.3 - November 09, 2013 (8.0 KB)
  3. 2.0.2 - September 11, 2013 (7.5 KB)
  4. 2.0.1 - August 31, 2013 (7.5 KB)
  5. 1.0.1 - August 31, 2013 (7.5 KB)
  6. 0.0.1 - April 15, 2013 (5.0 KB) 已废弃
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Brian Shirai

SHA 256 checksum:

8053f2a9d0adb9c018daecdf977e7768436bdc051e65bae33a64fae6e2b12ad3

下载总次数 68,386

这个版本 210

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: