RubyGems Navigation menu

rubysl-abbrev 3.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.0.0 - April 21, 2013 (7.0 KB) 已废弃
  2. 2.0.4 - November 13, 2013 (8.0 KB)
  3. 2.0.3 - November 09, 2013 (8.0 KB)
  4. 2.0.2 - September 11, 2013 (7.5 KB)
  5. 2.0.1 - August 31, 2013 (7.5 KB)
  6. 1.0.1 - August 31, 2013 (7.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Brian Shirai

SHA 256 checksum:

d561f13512105e3b7661d6c8cbed1b5af7d6ca86dc8c1480f70ef34579df61c2

下载总次数 67,581

这个版本 257

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: