RubyGems Navigation menu

rubysl-iconv 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.1 - August 28, 2013 (17.0 KB)
  2. 0.0.1 - April 15, 2013 (5.0 KB) 已废弃
显示所有 (3 个版本)

作者:

  • Brian Shirai

所有者:

A8e44ce1b57c2689d5a7172d15df42b5644bcc0c58aa01920c4de4f941afcac9Afc96b4cae67ed375fe14e02e90a1023

SHA 256 checksum:

c6c76d95ca3e7d015ccb4481cb621ea55d296fe0073df84fbbebb6da3f7c9200

Required Ruby Version: None

Required Rubygems Version:

相关链接: