RubyGems Navigation menu

rufus-scheduler 3.2.2

job scheduler for Ruby (at, cron, in and every jobs).

版本列表:

  1. 3.6.0 - April 22, 2019 (37.0 KB)
  2. 3.5.2 - July 31, 2018 (36.0 KB)
  3. 3.5.1 - July 20, 2018 (36.0 KB)
  4. 3.5.0 - May 14, 2018 (35.5 KB)
  5. 3.4.2 - May 24, 2017 (47.0 KB)
  6. 3.2.2 - August 14, 2016 (45.0 KB)
显示所有 (76 个版本)

所有者:

作者:

  • John Mettraux

SHA 256 checksum:

e361f784bbd1b1bbd124c22d2837019a753b776c7c55dc746c38f85494668144

下载总次数 37,706,097

这个版本 1,331,951

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: