RubyGems.org

sbsm

1.1.3

Application framework for state based session management

installgem install sbsm -v 1.1.3
Authors

Masaomi Hatakeyama, Zeno R.R. Davatz

19,465 total downloads 728 for this version
Owners

8daae60058e7022f2810d1059243abfd977babacb1235969c0949e50a39733f5

Gemfile
gem 'sbsm', '~> 1.1.3'
Versions
  1. 1.2.4 March 5, 2014 (48.5 KB)
  2. 1.2.3 December 10, 2012 (47 KB)
  3. 1.2.2 October 24, 2012 (47 KB)
  4. 1.2.1 September 27, 2012 (47 KB)
  5. 1.2.0 September 26, 2012 (47 KB)
Show all versions (25 total)
Development Dependencies
  1. hoe ~> 2.13
  2. rdoc ~> 3.10