RubyGems Navigation menu

selenium-rc 2.1.0

The Selenium RC Server packaged as a gem

版本列表:

  1. 2.20.0 - March 05, 2012 (27.9 MB)
  2. 2.16.1.2 - March 16, 2012 (25.9 MB)
  3. 2.4.0 - June 23, 2011 (21.2 MB)
  4. 2.3.2 - March 02, 2011 (15.2 MB)
  5. 2.3.1 - February 17, 2011 (17.1 MB)
  6. 2.1.0 - August 05, 2009 (5.0 MB)
显示所有 (13 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

作者:

  • Pivotal Labs, Nate Clark, Brian Takita, Chad Woolley

所有者:

SHA 256 checksum:

b698c6067404b6ca270620994bdb97cd2c2d9497d70787c2ff20e96823f50889

下载总次数 260,088

这个版本 3,249

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: