RubyGems Navigation menu

shiba 0.6.2

A gem that attempts to find bad queries before you shoot self in foot

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 0.9.4 - July 02, 2019 (1.5 MB)
  2. 0.9.3 - April 09, 2019 (1.6 MB)
  3. 0.9.2 - March 26, 2019 (1.6 MB)
  4. 0.9.1 - March 19, 2019 (1.6 MB)
  5. 0.9.0 - March 14, 2019 (1.5 MB)
  6. 0.6.2 - March 12, 2019 (1.5 MB)
显示所有 (21 个版本)

Runtime 依赖关系 (3):

mysql2 >= 0
pg >= 0

Development 依赖关系 (2):

bundler ~> 2.0
rake ~> 10.0

所有者:

作者:

  • Ben Osheroff, Eric Chapweske

SHA 256 checksum:

7d56c3e9d11e583c8d699a38866c04341266b1eb02462de10166083d5ce0671b

下载总次数 81,318

这个版本 1,179

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: