RubyGems Navigation menu

shopify_app 7.2.3

This gem is used to get quickly started with the Shopify API

版本列表:

  1. 11.0.1 - July 10, 2019 (225.5 KB)
  2. 11.0.0 - July 03, 2019 (225.5 KB)
  3. 10.0.0 - June 26, 2019 (225.5 KB)
  4. 9.0.4 - May 13, 2019 (220.0 KB)
  5. 9.0.3 - May 06, 2019 (220.0 KB)
  6. 7.2.3 - January 09, 2017 (64.5 KB)
显示所有 (99 个版本)

所有者:

作者:

  • Shopify

SHA 256 checksum:

9365d2ec0e35d30c20dbba75fe0fcc0cb22bdfe73856d92fb05ad99763a179df

下载总次数 461,338

这个版本 14,990

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.2

相关链接: