RubyGems Navigation menu

show_for 0.4.0

Wrap your objects with a helper to easily show them

版本列表:

  1. 0.7.0 - August 20, 2019 (18.0 KB)
  2. 0.6.1 - April 14, 2018 (18.0 KB)
  3. 0.6.0 - May 15, 2017 (18.0 KB)
  4. 0.5.0 - December 09, 2015 (18.0 KB)
  5. 0.4.0 - April 12, 2015 (17.5 KB)
显示所有 (21 个版本)

所有者:

作者:

  • José Valim

SHA 256 checksum:

4d77104c4278167c963cb63789b343961907833bdcf77ec49f2eccd1b4dae421

下载总次数 218,850

这个版本 11,659

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: