RubyGems Navigation menu

slides 0.1.1

An extremely simplistic logs-as-data implementation.

版本列表:

  1. 0.2.0 - February 28, 2013 (3.5 KB)
  2. 0.1.10 - October 18, 2012 (3.5 KB)
  3. 0.1.9 - October 17, 2012 (3.5 KB)
  4. 0.1.8 - October 17, 2012 (3.5 KB)
  5. 0.1.7 - August 30, 2012 (3.5 KB)
  6. 0.1.1 - June 17, 2012 (3.0 KB)
显示所有 (11 个版本)

所有者:

作者:

  • Brandur

SHA 256 checksum:

f7638cb41e6f00bbf276885f7d65aed33a385128ad9112eac5b4bb4c3cda5dfd

下载总次数 21,106

这个版本 1,625

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: