RubyGems Navigation menu

square_connect 2.20190313.0.278

Ruby client library for the Square Connect API

版本列表:

  1. 2.20190724.1.334 - August 15, 2019 (386.5 KB)
  2. 2.20190724.0.331 - August 15, 2019 (386.5 KB)
  3. 2.20190724.0.330 - August 15, 2019 (386.5 KB)
  4. 2.20190724.0.325 - July 24, 2019 (385.5 KB)
  5. 2.20190710.0.321 - July 10, 2019 (381.0 KB)
  6. 2.20190313.0.278 - March 13, 2019 (357.0 KB)
显示所有 (51 个版本)

所有者:

作者:

  • Square, Inc.

SHA 256 checksum:

76a63df279056ac6a3b581de16ea720e588c3364049b880d6fba33bc6d5dcf34

下载总次数 105,346

这个版本 734

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 1.9

相关链接: