RubyGems Navigation menu

studium 0.0.121

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.297 - August 24, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.0.121 - March 24, 2016 (85.5 KB) 已废弃
显示所有 (1168 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1c4cff464e3ccb5c37ea017340a1fef8bd16263515b5f959241dbd7dfa4e670b

下载总次数 219,828

这个版本 322

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.6.1

相关链接: