RubyGems Navigation menu

studium 0.0.233

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.291 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.290 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.233 - July 27, 2016 (102.0 KB) 已废弃
显示所有 (1163 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

607ab0dcb64a1b8100b927e4d18b34ef22ba39babdb15712f2c06319445abc4c

下载总次数 219,343

这个版本 253

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: