RubyGems Navigation menu

studium 0.0.35

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.291 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.290 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.35 - February 11, 2016 (35.0 KB) 已废弃
显示所有 (1163 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

530568c859ca7a5c4f90e6a33058eaed33dd89572081825b8548512b10b6d98d

下载总次数 219,275

这个版本 373

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.5.2

相关链接: