RubyGems Navigation menu

studium 0.0.385

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.0.385 - April 05, 2017 (162.5 KB) 已废弃
显示所有 (1166 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

267bc122580be9fbd755fae16231bf4b61722c43b96418ed87398c4205b850e5

下载总次数 219,555

这个版本 141

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.11

相关链接: