RubyGems Navigation menu

studium 0.0.444

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.30 - May 16, 2021 (2.9 MB)
  2. 0.10.29 - April 25, 2021 (2.9 MB)
  3. 0.0.444 - May 14, 2017 (185.5 KB) 已废弃
显示所有 (1283 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

e38c19cec5302bb110c4a1ff42deaf66fe418be0d0491f6060f65aebe89e2f4f

下载总次数 234,818

这个版本 102

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: