RubyGems Navigation menu

studium 0.1.216

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.297 - August 24, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.1.216 - January 30, 2018 (1.3 MB) 已废弃
显示所有 (1168 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

ffc3bd937fe8286372bdb71e3df327781c4c21e883c0c8d0fa0eebbb498fe8d6

下载总次数 219,844

这个版本 204

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: