RubyGems Navigation menu

studium 0.1.23

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.379 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.9.378 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  3. 0.9.376 - July 02, 2020 (2.8 MB)
  4. 0.1.23 - June 06, 2017 (211.5 KB) 已废弃
显示所有 (1246 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9686e56393c00bb7fc4863e10b1c6cba317a6e857e49ce12609dac9b6571934d

下载总次数 230,239

这个版本 178

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: