RubyGems Navigation menu

studium 0.2.45

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.291 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.290 - August 17, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.2.45 - March 02, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1163 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

17d2068c67eddaa79357448b2cf20f15572eebebdc947f29b1c706ab8a1a23e8

下载总次数 219,339

这个版本 140

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: