RubyGems Navigation menu

studium 0.2.54

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.295 - August 20, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.293 - August 19, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.2.54 - March 04, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1166 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d7e9862b17d1ef957d9dfaed06436f737d33cc858955c05e03fe7f592ce93e20

下载总次数 219,564

这个版本 112

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: