RubyGems Navigation menu

studium 0.4.21

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.379 - July 03, 2020 (2.8 MB)
  2. 0.4.21 - March 25, 2018 (1.4 MB) 已废弃
显示所有 (1246 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9f03ffd1cb111fbc726afcd824517546def50d4398c216c3f8375fc05d77d048

下载总次数 230,350

这个版本 147

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: