RubyGems Navigation menu

studium 0.5.6

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.9.289 - August 15, 2019 (2.3 MB)
  2. 0.9.288 - August 14, 2019 (2.3 MB)
  3. 0.5.6 - April 22, 2018 (1.5 MB) 已废弃
显示所有 (1161 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1152ed55840a69b38afa51c2a7db21c76c6899f622517c61bf14319a1a41149c

下载总次数 219,171

这个版本 134

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: